O stránke

 Tieto príbehy píšu páni život a roman pavlík. Obaja sú navonok v príjemnom vzájomnom vzťahu. V skutočnosti si rozumejú raz viac – inokedy, povedzme si pravdu – vôbec. U oboch je však celkom sympatické, že tomuto porozumeniu nedávajú najvyššiu prioritu, ale hľadajú na sebe tie najlepšie stránky.

Keďže obaja sa chcú patrične k uvedenému vyjadriť, vznikol tento časový záznam ich vzťahu.